Dzięki jakim funkcjom Twoi klienci zaczną płacić w terminie?

Automatycznie wysyłane powiadomienia

od 7 dni przed terminem do 60 dni po upływie daty płatności w postaci: SMS-ów, e-maili, voice calli oraz listów poleconych, dobieranie odpowiedniego scenariusza do specyfiki kontrahenta, potwierdzenia odczytania wiadomości przez dłużnika i transkrypcja rozmowy.

Monitoring kontrahentów

lista kontrahentów i ich należności z terminem płatności i należną kwotą, przypisywanie do segmentów (np. strategiczni, standardowi, niepewni), wgląd w historię wysłanych powiadomień, możliwość filtrowania
i sortowania.

Raporty należności

automatyczne generowanie raportów wiekowania należności klientów i niespłaconych faktur.

Aby Twoje faktury były płacone w terminie

Korzyści, jakie przyniesie Ci nasza aplikacja

Kontrola nad klientami

FinTrack zabezpiecza relacje B2B, pomagając Ci podejmować trafne decyzje względem Twoich kontrahentów.

Wzrost spłacalności

Płacenie w terminie za faktury wzrasta o 65%, gdy klienci otrzymują przypomnienia o płatnościach.

Regularność i niezawodność

System automatycznie wysyła wszystkie powiadomienia, dzięki czemu unikniesz ewentualnych pomyłek i opóźnień.

Redukacja kosztów

Czynności wykonywane przez system FinTrack odpowiadają kilku etatom pracowników.

Jak przebiega proces monitoringu
i wysyłki powiadomień?

Dodatkowe funkcje

możliwość definiowania własnych ścieżek monitoringu i windykacji

integracja systemu z giełdą długów – przekazanie wpisów do KRD

system negocjacji z klientem w sprawie rozłożenia długu na raty

białe listy – możliwość wyłączenia windykacji dla zaufanych kontrahentów

integracja z systemami księgowymi poprzez otwarte API systemu FinTrack

Architektura systemu FinTrack

Modele systemu

Spersonalizowany system monitoringu
i windykacji polubownej zintegrowany przez API

Zalecany dla hurtoników oraz firm wystawiających
powyżej 10 faktur w miesiącu

możliwość definiowania własnych ścieżek monitoringu i windykacji

aktywacja monitoringu per faktura przez API bądź przez panel na stronie www

dostęp i wgląd do wszystkich spraw przez 24/7

opłata zbiorcza pod koniec miesiąca wedle ustalonego indywidualnie cennika (post paid)

Dowiedz się więcej

Usługa monitoringu windykacji pod Twoją marką:
white label

Zalecany dla dużych podmiotów wystawiających
powyżej 100 faktur w miesiącu

możliwość umieszczenia platformy windykacyjnej pod Twoim brandem

wszystkie wiadomości wychodzą od Ciebie

w pełni konfigurowalne wdrożenie integrowane z Twoim systemem

Dowiedz się więcej

"W sumie to chciałbym,
aby klienci płacili mi w terminie."

Nie czekaj dłużej.
Dziękujemy, wkrótce skontaktujemy się z Tobą
Oops! Something went wrong while submitting the form.